ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Υπευθυνότητα στην πράξη. Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ως Όραμα να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την Πατρίδα μας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με το αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του στο φυσικό περιβάλλον, γι΄ αυτό και έχει αναπτύξει μία αυστηρή πολιτική γι΄ αυτό.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ