elin energy
Εταιρικές Ανακοινώσεις

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

08 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ενίσχυση των κερδών από το διεθνές εμπόριο που υπερκάλυψαν τη μείωση εσόδων της εσωτερικής αγοράς

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το εννεάμηνο του 2022 σε €2.801 εκατ. έναντι €1.084 εκατ. του εννεαμήνου του 2021, καταγράφοντας αύξηση 159%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 45,8 εκατ. έναντι €35 εκατ. του εννεαμήνου του 2021 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €23,2 εκατ. έναντι €12,3 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 88%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη €11,1 εκατ. έναντι €4,7 εκατ. του εννεαμήνου του 2021.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το εννεάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €22,3 εκατ. έναντι €11,3 εκατ. του εννεαμήνου του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €11,2 εκατ. έναντι €4,8 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2021.

Παρά την πολύ καλή πορεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη σημαντική τουριστική ανάπτυξη, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και η ύφεση από τις έντονες πιέσεις του πληθωρισμού έχουν συμβάλει στη μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας στην εσωτερική αγορά καυσίμων σε όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου. Αντίθετα, η πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας της ΕΛΙΝΟΙΛ. 

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των βενζινών οδήγησε στην υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης, παρά τη μικρή αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Παράλληλα, η σημαντική συμβολή των εσόδων από τα αποθέματα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών στα καύσιμα κίνησης, δεν συνεχίστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο όπου η πτώση των διεθνών τιμών οδήγησε σε σημαντικές ζημιές από τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: 

«Με ισχυρή παρουσία στο διεθνές εμπόριο, ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες στην Ελλάδα που συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία, καθώς και με τη  συνεχιζόμενη θετική συμβολή των στερεών καυσίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ σημειώνει αύξηση της κερδοφορίας της κατά το εννεάμηνο του 2022. Εν μέσω διαρκών πιέσεων στην εγχώρια αγορά καυσίμων, που οφείλεται στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση και στην παράταση του πλαφόν που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας της εσωτερικής αγοράς, η εταιρία υπερκάλυψε τη μείωση των εσόδων της μέσω της ανάπτυξής της σε νέες διεθνείς αγορές αξιοποιώντας τα υψηλά περιθώρια που υπάρχουν στις αγορές αυτές.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί θετικές τις προοπτικές για την πορεία ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, ενώ ως θετική εξέλιξη εμφανίζεται, επίσης, η διαφαινόμενη αύξηση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της επιδοματικής πολιτικής που ακολουθούν η Πολιτεία και τα διυλιστήρια. 

Σε κάθε περίπτωση, η πίεση στις πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης της εσωτερικής αγοράς θα συνεχισθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ η μεγάλη μεταβλητότητα στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, που επηρεάζει την ανάπτυξη της αγοράς και τη διαχείριση αποθεμάτων καυσίμων, θα είναι ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού αποτελέσματος του 2022.»

 

Σημείωση: Η Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 1.1.2022 – 30.9.2022 δημοσιεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.

 

Σχετικά με την ΕΛΙΝΟΙΛ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασμού των βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδος στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. Εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό οικιών και κτηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, διαθέτοντας στόλο ελεγχόμενων βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 Ηπείρους και σήμερα συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας. Προετοιμάζεται έγκαιρα για τις τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό χώρο, προχωρώντας με πολύ δυναμικά βήματα στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΛΙΝΟΙΛ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr

14 Σεπτεμβρίου 2023

Η ελίν στέκεται στο πλευρό των πληγέντων αναστέλλοντας τις εισπράξεις οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως το τέλος του έτους

Περισσότερα
05 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Περισσότερα
24 Ιουλίου 2023

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023

Περισσότερα
03 Ιουλίου 2023

Η ελίν υποστηρίζει την Emfasis Non-Profit για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies