elin energy
Δελτία Τύπου

ΕΛΙΝΟΙΛ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

27 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ρεκόρ οικονομικής απόδοσης με δυναμική παρουσία σε ένα ρευστό περιβάλλον

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι άμεσες επιπτώσεις του στο διεθνές και εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον υπήρξε αναμφισβήτητα το κεντρικό χαρακτηριστικό του 2022. Η απειλή μιας γενικευμένης ύφεσης και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις καθόρισαν την έντονη μεταβλητότητα στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις για την εγχώρια αγορά καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022, τα οποία έχουν ως εξής:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για την χρήση 2022 ανήλθε σε €3.781 εκατ. έναντι €1.512,31 εκατ. το 2021, καταγράφοντας αύξηση 150%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €69,98 εκατ. έναντι €43,74 εκατ. το 2021 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €33,1 εκατ. έναντι €15,7 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 110%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα €15,3 εκατ. έναντι €5,1 εκατ. το 2021, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €12 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. το 2021.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2022, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €31,3 εκατ. έναντι €14,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε €17,3 εκατ. έναντι €6,05 εκατ. το 2021 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €13,9 εκατ. έναντι €4,68 εκατ.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2022 η ΕΛΙΝ Τεχνική ΜΟΝ. Α.Ε. κατέγραψε στα αποτελέσματά της αρνητικό πρόσημο, το οποίο οφείλεται στην ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων με σταθερά συμβόλαια και στην ανατίμηση των υλικών κατασκευής που προκάλεσε η ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση. Η ΕΛΙΝ Ναυτική Ν.Ε., έπειτα από σειρά κερδοφόρων ετών, σημείωσε ζημίες λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών καυσίμων που συμπαρέσυρε το λειτουργικό κόστος. Τέλος, τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Σταθμοί Α.Ε. επιβαρύνθηκαν επιπλέον το 2022, λόγω της επιβολής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και των αυξημένων επενδύσεων σε νέα σημεία πώλησης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ρεκόρ του 2022 αποτυπώνουν την αύξηση των πωλήσεων στις δραστηριότητες που επηρεάζονται άμεσα από την πολύ καλή πορεία του τουρισμού, όπως οι πωλήσεις στις μαρίνες, στα σκάφη και στα νησιά, καθώς και την ικανότητα της ελίν να κινείται ευέλικτα και αποτελεσματικά επιτρέποντας στη δραστηριότητα του Διεθνούς Εμπορίου να έχει μια εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα και ρευστότητα που επικράτησε λόγω των κυρώσεων προς τη Ρωσία και την αποεπένδυση στα Διυλιστήρια. Πολύ θετική πορεία καταγράφουν τα έσοδα από τα «Στερεά Καύσιμα» και την «Ηλεκτρική Ενέργεια». Η υψηλή κερδοφορία όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων, υπερκάλυψε τις απώλειες που υπήρξαν στο Δίκτυο πρατηρίων και στις βιομηχανικές πωλήσεις. Τα έσοδα των πωλήσεων τόσο στα πρατήρια όσο και στις βιομηχανικές πωλήσεις, είναι μειωμένα αφενός λόγω της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την Πολιτεία, αφετέρου λόγω της αυξανόμενης παραβατικότητας.

Για το 2023, η ελίν στοχεύει στη διατήρηση της κερδοφορίας της μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στο Δίκτυο πρατηρίων, με την αύξηση των μεριδίων αγοράς των ενεργειακών Σταθμών και της «Ηλεκτρικής Ενέργειας», καθώς και την εξεύρεση νέων αγορών και προϊόντων στο «Διεθνές Εμπόριο». Παράλληλα, θα υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των υποδομών στους σταθμούς ανεφοδιασμού στις Μαρίνες και θα εστιάσει στην υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της με τη λειτουργία του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού LNG-CNG σε συνεργασία με την εταιρία BlueGrid και την υλοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος της συμφωνίας με τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση φορτιστών στο δίκτυό της.

Τέλος, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις υποχρεώσεις ενός σύγχρονου ενεργειακού ομίλου προς το κοινωνικό σύνολο, μέσω του νέου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ελίν «ώθηση», η εταιρία υλοποιεί έμπρακτα την προσφορά της στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον και στον Αθλητισμό.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: «Τη χρονιά που πέρασε, η ελίν κατάφερε να καταγράψει ρεκόρ οικονομικής απόδοσης μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων και έντονης μεταβλητότητας. Με τη δυναμική της παρουσία μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος και στις πληθωριστικές πιέσεις στην εσωτερική αγορά. Για τη νέα χρονιά, διατηρούμε αισιόδοξη οπτική, παρά τον κίνδυνο που δημιουργούν η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πληθωριστικές πιέσεις και η περιοριστική νομισματική πολιτική. Έχοντας εμπιστοσύνη στην πραγματική μας δύναμη, που είναι οι άνθρωποί μας, θέτουμε υψηλούς στόχους σε επίπεδο καινοτομίας, ενεργειακής μετεξέλιξης, αλλά και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, όπως κάθε ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος που ανταπεξέρχεται σε κάθε σύγχρονη πρόκληση, με βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον»

 

Σημείωση: Η Οικονομική Έκθεση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 01.01.22 – 31.12.22 δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2023 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.

 

Σχετικά με την ελίν

Η ελίν ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασμού των βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδος στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. Εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό οικιών και κτηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, διαθέτοντας στόλο ελεγχόμενων βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η ελίν έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 Ηπείρους και σήμερα συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας. Προετοιμάζεται έγκαιρα για τις τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό χώρο, προχωρώντας με πολύ δυναμικά βήματα στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ελίν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr.

 

Επικοινωνία:

ελίν: Γιώργος Βερούλης, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: +30 210 6241628, κιν.: +30 697 8771682,

e-mail: [email protected]

14 Μαΐου 2024

ελίν: Platinum Χορηγός του 9ου Mediterranean Yacht Show

Περισσότερα
25 Απριλίου 2024

Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Περισσότερα
25 Απριλίου 2024

Οικονομικά Αποτελέσματα 2023

Περισσότερα
23 Απριλίου 2024

Humanity Greece: η ελίν σύμμαχος των εθελοντών του Οργανισμού ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου του 2024

Περισσότερα